0

วัคซีนโควิดลอตแรกของซิโนฟาร์ม เดินทางถึงฮังการี

Posted on

ฮังการีเป็นประเทศแรกในทวีปยุโรป ที่จะใช้งานวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของจีน หลังรับมอบวัคซีนลอตแรกจากบริษัทซิโนฟาร์ม